Welcome to Thassos
istio.gif (705 bytes)

Trouwen op Thassos

De huwelijkswetgeving in Griekenland heeft een andere geschiedenis dan in Nederland. Zoals u weet is in Nederland alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig.

trouwen.jpg (16383 bytes)
In het Stadhuis
trouwen1.jpg (16261 bytes)
In de kerk

In Griekenland is de kerkelijke traditie diep in het leven van de burgers geworteld. Tot voor kort kon men in Griekenland alleen in de kerk trouwen.
Het kerkelijk huwelijk had tevens een wettelijke status. De huidige wetgeving is een compromis, De wetgever heeft rekening gehouden met de traditie, maar heeft die aangepast aan de moderne tijd. Men kan nu kiezen of men in de kerk of op het stadhuis wil trouwen. in beide gevallen wordt het huwelijk door de wet erkend en wordt het geregistreerd bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Documenten
Beide partijen dienen de volgende documenten over te leggen om op het stadhuis in Griekenland te kunnen trouwen:
1. Een uittreksel uit de geboorteakte (aan te vragen bij de afdeling burgerzaken van de geboorteplaats);
2. Een bewijs waaruit blijkt dat men ongehuwd dan wel gescheiden is (aan te vragen bij de dienst burgerzaken van de woonplaats);
3. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor beide partners (aan te vragen bij de dienst burgerzaken van de woonplaats).
Na de ontvangst van deze verklaringen dient u alle hierboven genoemde documenten te laten vertalen in de Griekse taal door een magicbal.gif (1653 bytes)beëdigd vertaler en te laten legaliseren door de arrondissementsrechtbank door middel van een APOSTILLE   .

Trouwen in de kerk
Wanneer men in plaats van in het stadhuis in de kerk wil trouwen, moeten heide partners een document overleggen waaruit blijkt dat ze gedoopt zijn. Trouwen in de kerk volgens het Grieks-orthodoxe dogma is alleen toegestaan wanneer een van de partners volgens het Grieks-orthodoxe dogma gedoopt is.

trouwen2.jpg (16482 bytes) trouwen3.jpg (12650 bytes)

Tenslotte
In de praktijk blijkt dat sommige Nederlanders, net als in Nederland, eerst op het Stadhuis formeel trouwen om vervolgens in de kerk hun huwelijk door de Grieks-orthodoxe priester te laten inzegenen. De priester is vaak bereid het huwelijk in te zegenen mits hij geen formele papieren hoeft te tekenen. Dat doet de Nederlandse priester of dominee toch ook niet?
Wat de getuigen voor het burgerlijk huwelijk betreft: daar zijn geen bijzondere voorwaarden aan gesteld. Alle genoemde documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden en u hoeft niet lang van te voren daar te zijn, als u alle documenten bij u heeft.
Het is wel verstandig om telefonisch van uit Nederland de trouwdatum vast te leggen en deze schriftelijk te bevestigen.
Met de Griekse huwelijksakte kunt u zich in Nederland bij de burgerlijke stand laten inschrijven als het document door een beëdigd vertaler in het Nederlands vertaald is.
Wij willen u er op attenderen dat de trouwakte die u in Griekenland zal krijgen in Nederland geldig is als ze van een APOSTILLE  is voorzien. De APOSTILLE (het grote vierkante stempel) is niets anders dan de legalisatie van de handtekening van de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand.
In de volksmond wordt het ook SFRAGIDA TIS CHAJIS (STEMPEL VAN DEN HAAG) genoemd omdat het verdrag ooit in Den Haag is getekend. De APOSTILLE moet gehaald worden in de hoofdstad van de PREFECTUUR, in het Grieks NOMARCHIA.

Meer informatie over vertalingen:
Vertaalbureau Giannakos

embox.gif (1209 bytes)

 

Spiti.gif (1863 bytes)