Na jarenlange ervaring als tolk/vertaler Grieks, is ondergetekende in mei 1997 met een vertaalbureau voor Grieks begonnen. De kernactiviteit van het bureau is de zakelijke communicatie tussen Grieken en Nederlanders.
Om de continu´teit en de kwaliteit te bewaken werkt het bureau samen met een uitgebreid netwerk van Nederlandse en Griekse tolk/vertalers.In principe werken wij samen met tolk/vertalers die lid zijn van het NGTV, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.
Vertalen is meer dan alleen woorden van de ene taal naar de andere omzetten. Vooral in de zakelijke communicatie gaat het om de bedoelingen van de schrijver zo goed mogelijk te interpreteren en weer te geven. Dat kan een vertaler doen die beide samenlevingen goed kent. En dat kunnen wij.

Vertaalbureau Giannakos
Morelgaarde 2
3436 GE Nieuwegein
Telefoon 030-60.40.578
Mobiel  06-54.94.59.68

E-mail: info@giannakos.nl

Bezoek verder onze nieuwe site: www.giannakos.nl

home